London

150 ฿

กลิ่นหอมนี้เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในขณะที่ไปเยือนเมืองลอนดอนหากใครอยากสัมผัสถึงกลิ่นอายของเมืองเก่าและร่วมสมัยแห่งนี้ นี่คือกลิ่นดอกไม้คลาสสิกที่มีดอกมะลิอยู่ในหัวใจ เปิดขึ้นด้วยกุหลาบและสายน้ำผึ้งที่กลมกลืนกับกลิ่นส้มเขียวหวาน กลิ่นดอกไม้สีขาวประกอบด้วยดอกมะลิดอก Tiare และดอกโบตั๋นอ่อน มันทิ้งร่องรอยอันนุ่มนวลของไม้และมัสค์

Description

กลิ่นหอมนี้เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในขณะที่ไปเยือนเมืองลอนดอนหากใครอยากสัมผัสถึงกลิ่นอายของเมืองเก่าและร่วมสมัยแห่งนี้ นี่คือกลิ่นดอกไม้คลาสสิกที่มีดอกมะลิอยู่ในหัวใจ เปิดขึ้นด้วยกุหลาบและสายน้ำผึ้งที่กลมกลืนกับกลิ่นส้มเขียวหวาน กลิ่นดอกไม้สีขาวประกอบด้วยดอกมะลิดอก Tiare และดอกโบตั๋นอ่อน มันทิ้งร่องรอยอันนุ่มนวลของไม้และมัสค์

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “London”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Go to Top