Chalure

150 ฿

กลิ่นหอมคือการเพิ่มความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับผู้ชายที่กระฉับกระเฉง – องค์ประกอบที่สดชื่นและมีชีวิตชีวาเหมือนลมหายใจมีความสดชื่นจากซิตรัสที่เพิ่มขึ้นอย่างละเอียดด้วยกลิ่น Lovage และ Elemi รสเผ็ด และมีฉากหลังเป็นซีดาร์และไวท์มัสก์

Description

กลิ่นหอมคือการเพิ่มความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับผู้ชายที่กระฉับกระเฉง – องค์ประกอบที่สดชื่นและมีชีวิตชีวาเหมือนลมหายใจมีความสดชื่นจากซิตรัสที่เพิ่มขึ้นอย่างละเอียดด้วยกลิ่น Lovage และ Elemi รสเผ็ด และมีฉากหลังเป็นซีดาร์และไวท์มัสก์

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Chalure”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Go to Top