Loading...

Chloae

150 ฿

มาจากส่วนผสมของซ่อนกลิ่นที่เคยได้รับความนิยมในชื่อเดียวกัน กลิ่นที่เบาและสดชื่น แต่มีความเย้ายวนใจและมีความเป็นตัวของตัวเอง น้ำหอมนี้มีความเป็นผู้หญิงในแบบที่ค่อนข้างไม่ดั้งเดิมไม่ใช่แบบที่ดูเป็นผู้หญิง มันสอดคล้องกันอย่างเชี่ยวชาญในการเล่นซึ่งกันและกันและพวกเขาล่อลวงผู้ชมด้วยความสง่างามและความกล้าหาญในเวลาเดียวกัน น้ำหอมมีความหลากหลายมากมีไว้สำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวันและเหมาะสำหรับการเป็นกลิ่นเฉพาะ

Description

มาจากส่วนผสมของซ่อนกลิ่นที่เคยได้รับความนิยมในชื่อเดียวกัน กลิ่นที่เบาและสดชื่น แต่มีความเย้ายวนใจและมีความเป็นตัวของตัวเอง น้ำหอมนี้มีความเป็นผู้หญิงในแบบที่ค่อนข้างไม่ดั้งเดิมไม่ใช่แบบที่ดูเป็นผู้หญิง มันสอดคล้องกันอย่างเชี่ยวชาญในการเล่นซึ่งกันและกันและพวกเขาล่อลวงผู้ชมด้วยความสง่างามและความกล้าหาญในเวลาเดียวกัน น้ำหอมมีความหลากหลายมากมีไว้สำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวันและเหมาะสำหรับการเป็นกลิ่นเฉพาะ

Additional information

Weight 1 g

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Chloae”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Go to Top