Miyaky

550 ฿

เป็นกลิ่นดอกไม้ในน้ำที่มีโน๊ตโปร่งใสของดอกบัวฟรีเซียและไซคลาเมนและเมลอนฉ่ำ กลิ่นกลางของดอกโบตั๋นดอกลิลลี่และดอกคาร์เนชั่นเผยให้เห็นลักษณะของน้ำหอม กลิ่นปิดท้ายเป็นกลิ่นไม้ที่กลั่นด้วยกลิ่นของซีดาร์แซนดัลมัสค์และอำพัน

Description

เป็นกลิ่นดอกไม้ในน้ำที่มีโน๊ตโปร่งใสของดอกบัวฟรีเซียและไซคลาเมนและเมลอนฉ่ำ กลิ่นกลางของดอกโบตั๋นดอกลิลลี่และดอกคาร์เนชั่นเผยให้เห็นลักษณะของน้ำหอม กลิ่นปิดท้ายเป็นกลิ่นไม้ที่กลั่นด้วยกลิ่นของซีดาร์แซนดัลมัสค์และอำพัน

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Miyaky”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Go to Top