Loading...

Okbee

150 ฿

แนวคิดของน้ำหอมคือ \ “เป็นตัวของตัวเอง \” ใสเนียนและเซ็กซี่มาก น้ำหอมกลิ่นวู๊ดดี้สดชื่นสำหรับทุกเพศทุกวัยพร้อมกลิ่นมะกรูดส้มแมนดารินจูนิเปอร์ลาเวนเดอร์เปปเปอร์มินต์และกรีนโน้ต หัวใจสำคัญขององค์ประกอบคือดอกมะลิกล้วยไม้ฟรีเซียแมกโนเลียพร้อมกลิ่นพีชสด มีต้นซีดาร์อำพันมัสค์แซนดัลและวานิลลาอยู่ในฐาน

Description

แนวคิดของน้ำหอมคือ \ “เป็นตัวของตัวเอง \” ใสเนียนและเซ็กซี่มาก น้ำหอมกลิ่นวู๊ดดี้สดชื่นสำหรับทุกเพศทุกวัยพร้อมกลิ่นมะกรูดส้มแมนดารินจูนิเปอร์ลาเวนเดอร์เปปเปอร์มินต์และกรีนโน้ต หัวใจสำคัญขององค์ประกอบคือดอกมะลิกล้วยไม้ฟรีเซียแมกโนเลียพร้อมกลิ่นพีชสด มีต้นซีดาร์อำพันมัสค์แซนดัลและวานิลลาอยู่ในฐาน

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Okbee”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Go to Top