Sexygirl

550 ฿

กลิ่นหอมที่สัญญาว่าจะมีความสุข … ‘ดูกล้าหาญและอ่อนหวานปลุกความรู้สึกของคุณ ไม่ใช่แค่ของคุณเท่านั้นลองจินตนาการว่าผู้คนสามารถจดจำคุณได้แม้หลับตา กลิ่นกุหลาบหอมอ่อน ๆ ของท็อปโน๊ตนั้นถูกปรุงด้วยเอนิสสด กลิ่นกลางผสมผสานความหวานของดอกส้มและขิงที่น่าตื่นเต้นซึ่งเป็นยาโป๊ที่ทรงพลัง วานิลลาและอำพันเย้ายวนโอบกอดที่ฐาน

Description

กลิ่นหอมที่สัญญาว่าจะมีความสุข … ‘ดูกล้าหาญและอ่อนหวานปลุกความรู้สึกของคุณ ไม่ใช่แค่ของคุณเท่านั้นลองจินตนาการว่าผู้คนสามารถจดจำคุณได้แม้หลับตา กลิ่นกุหลาบหอมอ่อน ๆ ของท็อปโน๊ตนั้นถูกปรุงด้วยเอนิสสด กลิ่นกลางผสมผสานความหวานของดอกส้มและขิงที่น่าตื่นเต้นซึ่งเป็นยาโป๊ที่ทรงพลัง วานิลลาและอำพันเย้ายวนโอบกอดที่ฐาน

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Sexygirl”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Go to Top