Ternity

150 ฿

กลิ่นหอมที่ได้รับการประกาศว่ามีความซับซ้อนและเป็นผู้ชายมากกลิ่นนี้ยังคงรักษาเอกลักษณ์ของFougèreที่เป็นเอกลักษณ์ของออริจินอล แต่จะเพิ่มกลิ่นไม้อันทันสมัยใหม่ให้กับองค์ประกอบ Sage ให้ความสดชื่นในขณะที่ไซเปรสสร้างความเย้ายวนตรงกลางขององค์ประกอบและโน้ตหนังกลับให้ความสง่างามและมีรอยต่อที่ฐาน ใช้วลีเช่น “แข็งแกร่ง แต่มีความปราณีต” และ “ผู้ชาย แต่เย้ายวน”

Description

กลิ่นหอมที่ได้รับการประกาศว่ามีความซับซ้อนและเป็นผู้ชายมากกลิ่นนี้ยังคงรักษาเอกลักษณ์ของFougèreที่เป็นเอกลักษณ์ของออริจินอล แต่จะเพิ่มกลิ่นไม้อันทันสมัยใหม่ให้กับองค์ประกอบ Sage ให้ความสดชื่นในขณะที่ไซเปรสสร้างความเย้ายวนตรงกลางขององค์ประกอบและโน้ตหนังกลับให้ความสง่างามและมีรอยต่อที่ฐาน ใช้วลีเช่น “แข็งแกร่ง แต่มีความปราณีต” และ “ผู้ชาย แต่เย้ายวน”

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Ternity”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Go to Top