Victorie

150 ฿

นี่คือน้ำหอมที่ยังคงได้กลิ่นอยู่ในความทรงจำ หรูหราและซับซ้อนด้วยการเปลี่ยนจากบนลงกลางไปยังฐานอย่างราบรื่นและสง่างาม แต่มันมีความเบาของมันที่ทำให้มันมีเอกลักษณ์สะอาด สดชื่น แฝงด้วยความเซ็กซี่

มะกรูด, ราสเบอร์รี่โน้ตกลาง: ดอกมะลิ, ไลแลคและกุหลาบบัลแกเรียโน๊ตฐาน: วานิลลา, โอ๊คมอส, ไม้จันทน์และแพทชูลี

Description

นี่คือน้ำหอมที่ยังคงได้กลิ่นอยู่ในความทรงจำ หรูหราและซับซ้อนด้วยการเปลี่ยนจากบนลงกลางไปยังฐานอย่างราบรื่นและสง่างาม แต่มันมีความเบาของมันที่ทำให้มันมีเอกลักษณ์สะอาด สดชื่น แฝงด้วยความเซ็กซี่

มะกรูด, ราสเบอร์รี่โน้ตกลาง: ดอกมะลิ, ไลแลคและกุหลาบบัลแกเรียโน๊ตฐาน: วานิลลา, โอ๊คมอส, ไม้จันทน์และแพทชูลี

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Victorie”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Go to Top