76 / 100
Organic ปลอดภัยไร้สารเคมี
Organic ปลอดภัยไร้สารเคมี

Organic คือ ผลผลิตจากการเกษตร ที่เป็นเกษตรอินทรีย์ ซึ่งได้ผ่านกระบวนการผลิตทางการเกษตรที่ปลอดสารเคมีทุกชนิด ที่จะไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ สัตว์ และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนกระบวนการเลี้ยง การปลูก ต้องมีการดูแลอย่างพิถีพิถัน ก่อนที่จะเริ่มการปลูกก็จะต้องเตรียมหน้าดินด้วยวิธีธรรมชาติ เมล็ดพันธุ์ที่เลือกมาปลูกต้องสะอาดปลอดภัย เรียกได้ว่าตั้งแต่เริ่มต้นจนจบกระบวนการ ต้องผ่านการดูแลอย่างพิถีพิถัน ตามหลักมาตรฐานสากล สุขภาพจะดีได้ ก็ต่อเมื่อร่างกายได้รับสารอาหารจากธรรมชาติปลอดสารพิษ ไม่มีสารตกค้างจากยาฆ่าแมลง วัชพืช หรือสารเคมีทุกชนิด

ทำไมต้องเป็นสินค้าOrganic เพราะ สินค้าOrganic คือสินค้าที่ผลิตโดยไม่ผ่านสารเคมีใดๆ ผักและผลไม้ที่ปลูกโดยไม่ใส่ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยมูลสัตว์ ทำให้เรามั่นใจได้ว่าสินค้าที่เราใช้หรือรับประทานไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ทั้งยังไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย นอกจากนั้นผักและผลไม้Organic ไม่มีการตัดแต่งพันธุกรรม เป็นการช่วยรักษาความหลากหลายทางชีวภาพไว้ เนื้อสัตว์และไข่จะต้องไม่ใช้ฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโตหรือใช้ยาปฏิชีวนะ รวมถึงอาหารที่ใช้เลี้ยงสัตว์จะต้องเป็นอาหารOrganicเท่านั้น  เราสามารถสังเกตได้ว่าอาหารที่เราทานเข้าไปล้วนมีแต่ยา ไม่มากก็น้อย เมื่อสะสมนานๆ ก็กลายเป็นทำให้ร่างกายไม่แข็งแรง เจ็บป่วยง่าย ในหลายๆประเทศให้ความสำคัญกับสินค้าที่ปลูกแบบเกษตรอินทรีย์ หรือ สินค้าOrganic และประเทศไทยเราก็มี Organic Farms และมีสินค้ามากมาย เช่น

 • เมล็ดพันธ์ออร์แกนิค
 • ปุ๋ยออร์แกนิค
 • ผักผลไม้ออร์แกนิค
 • สบู่ออร์แกนิค
 • แชมพูออร์แกนิค
 • Organic Food เป็นต้น
สุขภาพที่ดี ต้องได้รับสารอาหารที่เป็นธรรมชาติ ปลอดสารเคมี
สุขภาพที่ดี ต้องได้รับสารอาหารที่เป็นธรรมชาติ ปลอดสารเคมี

เพื่อสุขภาพที่ดี

เหตุผลว่าทำไมต้องทาน Organic ก็ต้องตอบว่าทานเพื่อสุขภาพของเราเอง ปัจจุบันปัญหาสุขภาพของเรามีแต่แย่ลงไปทุกวัน โดยไม่รู้ตัว เพราะว่า พืช ผัก ผลไม้ที่เราทานเข้าไปล้วนมีแต่เคมี ตามแต่ว่ากี่เปอร์เซ็น ที่เข้าไปในร่างกาย โดยเลี่ยงไม่ได้ จากการบริโภคสารเคมีในแต่ละวันโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจ หรือไม่รู้ว่าสารอาหารที่เราทานเข้าไปมันมีสารเคมีเจือปนอยู่ ท้ายที่สุดมนุษย์อย่างเราจึงกลับมาบริโภคสินค้าที่มาจากธรรมชาติ เพื่อฟื้นฟูภูมิต้านทานในร่างกายให้กลับมาแข็งแรง สุขภาพจะดีได้ ก็ต่อเมื่อร่างกายได้รับสารอาหารจากธรรมชาติปลอดสารพิษ ไม่มีสารตกค้างจากยาฆ่าแมลง วัชพืช หรือสารเคมีทุกชนิด

สารอาหารที่ดี จะทำให้ร่างกายแข็งแรง อายุยืน
สารอาหารที่ดี จะทำให้ร่างกายแข็งแรง อายุยืน

ชะลอวัยและอายุยืนยาว

การที่เราเปลี่ยนไปกินอาหารที่เป็น Organic อาจทำให้อายุยืนยาว สุขภาพแข็งแรงห่างไกลโรคภัยไข้เจ็บ และหน้าตาผิวพรรณดูสดใส หุ่นดีด้วย ผักผลไม้ที่ไม่ใช้สารเคมี มีสารอาหารที่สำคัญมากกว่า เช่น วิตามินซีได้รับสารประโยชน์เต็มที่ การกินอาหาร Organic จะทำให้อายุยืนยาวขึ้น

อาหารที่ปลอดสารพิษ จะทำให้ผิวพรรณดูสดใส
อาหารที่ปลอดสารพิษ จะทำให้ผิวพรรณดูสดใส

สวยใสแบบธรรมชาติ

อาหาร Organic เป็นอาหารที่ไม่ผ่านยาฆ่าแมลงและสารเคมีทุกชนิด ทำให้ปลอดสารพิษ เต็มไปด้วยสารอาหารที่มีคุณค่าและวิตามินแร่ธาตุที่สำคัญต่างๆ การเลือกอาหารที่ดีไม่เพียงแต่มีประโยชน์ต่อร่างกายภายใน แต่ยังทำให้ร่ายกายภายนอกเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากเช่นกัน เพราะ การเลือกกินอาหารที่ดี มีประโยชน์ กินผักและผลไม้ให้มาก ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ผิวเราดูสุขภาพดี และสวยใสประกายแบบธรรมชาติ ดูมีชีวิตชีวา

ในประเทศไทยเรา นอกจากสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ออกฉลาก “Organic Thailand” ก็มีสำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกท.) องค์กรอิสระที่รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนในฐานะหน่วยงานรับรองจากสหพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ

สำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกท.)

เป็นองค์กรอิสระที่ให้บริการตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2538 โดยการสนับสนุนของเครือข่ายเกษตรทางเลือก องค์กรพัฒนาเอกชน นักวิชาการ องค์กรผู้บริโภค สื่อมวลชนและเครือข่ายร้านค้าสีเขียว ที่ทำงานสนับสนุนระบบเกษตรกรรมยั่งยืน หลังจากนั้น มกท. ได้ริเริ่มพัฒนามาตรฐานเกษตรอินทรีย์ขึ้นเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2542 แล้วจึงเริ่มให้บริการตรวจรับรองในปีเดียวกัน ต่อมา มกท. ได้ดำเนินการจดทะเบียนเป็นมูลนิธิฯ เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2544 และจดทะเบียนเป็นบริษัท เอซีที ออร์แกนิค จำกัด เมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2560

มกท. ได้รับการรับรองระบบงานและการยอมรับมาตรฐานและการตรวจรับรองทั้งจากองค์กรในประเทศและต่างประเทศ ได้แก่

 1. ระบบงานเกษตรอินทรีย์ IFOAM (IFOAM Accreditation Program) จาก International Organic Accreditation Service (IOAS) ในปี พ.ศ. 2544
 2. ระบบงานเกษตรอินทรีย์ไทยจากสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในปี พ.ศ. 2548
 3. ข้อกำหนดทั่วไปสำหรับหน่วยรับรองระบบสินค้า (ISO Gudie 65) จาก IOAS ในปี พ.ศ. 2548
 4. ระบบอินทรีย์แคนาดา (Canadian Organic Regime – COR) จาก Canadian Food Inspection Agency (CFIA) ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2552
 5. ขึ้นทะเบียนหน่วยตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์โดยสหภาพยุโรป ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2554
 6. ขึ้นทะเบียนหน่วยตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์โดยรัฐบาลสวิสเซอร์แลนด์ ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2555
ฉลากรับรอง Organic
ฉลากรับรอง Organic

สิ่งหนึ่งที่ทำให้เรามั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ที่ซื้อหาได้มาตรฐานออร์แกนิค คือฉลากรับรองคุณภาพบนแพ็กเกจ

ฉลากที่คุ้นตาอย่าง JAS ของญี่ปุ่น ECOCERT ของฝรั่งเศส EU leaf ของสหภาพยุโรป และ USDA Organic ของอเมริกา ล้วนกำหนดว่าอาหารออร์แกนิค อย่างผัก ผลไม้ ไข่ นม ชีส ต้องมีกระบวนการผลิตตามมาตรฐานอย่างน้อย 95% ของน้ำหนักสุทธิ

ส่วนผลิตภัณฑ์แปรรูป ที่มีวัตถุดิบมากกว่าหนึ่งอย่าง ต้องมีฉลากวัตถุดิบออร์แกนิคเรียงจากมากไปน้อย โดยยกเว้นน้ำและเกลือ

ที่มา http://www.greennet.or.th/article/1094

The European biological certificate หรือ Euro Leaf

เป็นเครื่องหมายรับรองของสินค้าออร์แกนิคทุกชนิดที่ทำการเพาะปลูกและผลิตในประเทศสมาชิกสหภาพ ยุโรปเป็นเครื่องหมายที่มีความสำคัญที่สุดของสินค้าออร์แกนิคในยุโรปโดยสินค้าที่จะได้รับเครื่องหมายนี้จะต้องมีมาตรฐานฟาร์มออร์แกนิคตรงตามข้อบังคับของคณะกรรมาธิการยุโรป ที่ 834/2007 เรื่อง การผลิตสินค้าออร์แกนิคและการติดฉลากของสินค้าออร์แกนิค แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของประชาคมเศรษฐกิจยุโรปที่2092/91 ( Council Regulation (EC) No 834/2007 of 28 June 2007 on organic production andlabelling of organic products and repealing Regulation (EEC) No 2092/91) และปฏิบัติตามแนวทางของ IFOAM ซึ่งเป็นองค์การระหว่างประเทศที่ดูแลเรื่องผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค ส่วนการมอบเครื่องหมายนี้นั้นจะมอบให้กับสินค้าที่มีการผลิตอยู่ในยุโรป แต่ถ้าสินค้าจากประเทศนอกสหภาพยุโรปต้องการเครื่องหมายนี้ก็สามารถขอได้ โดยเครื่องหมายนี้เป็นเครื่องหมายที่รับรองว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพสูง เนื่องจากมาตรฐานที่ตั้งไว้สูงมาก ทั้งการควบคุม ความโปร่งใส และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ลักษณะของสินค้าที่จะผ่านเกณฑ์มีดังนี้

 • ต้องมีวัตถุดิบออร์แกนิคที่ใช้ในการผลิตสินค้าอย่างน้อย ร้อยละ 95
 • ต้องระบุแหล่งที่มาของสินค้าอย่างชัดเจน
 • ไม่มีการใช้สารเคมีฆ่าแมลง
 • ไม่มีการใช้ปุ๋ย
 • การผลิตสินค้าประเภทเนื้อสัตว์ ต้องคำนึงถึงไปถึงคุณภาพและสุขภาพของสัตว์ระหว่างการเลี้ยงในฟาร์มด้วย

ที่มา : European Biologic Certificate (Stichting Voedingscentrum Nederland, 2017)

 https://ec.europa.eu/agriculture/organic/index_en

USDA Organic ย่อมาจาก U.S. Department of Agriculture เป็นตรารับรองอาหารและผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคของสหรัฐอเมริกา

ปัจจุบัน Organic Food หรือ อาหารอินทรีย์ กำลังเป็นที่นิยมในตลาดสหรัฐฯ สำหรับสินค้าที่ได้รับความนิยมสูง ได้แก่ ผักและผลไม้สด เครื่องดื่มที่ไม่ใช่นม ขนมปังและธัญพืช อาหารบรรจุหีบห่อ (อาหารแช่แข็งและอาหารแห้ง อาหารสำหรับทารก และขนมหวาด) ผลิตภัณฑ์นม เป็นต้น ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรของสหรัฐฯ (United States Department of Agriculture: USDA) ได้กำหนดมาตรฐานในการปิดฉลากสินค้า Organic Food ที่นำเข้า โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

สินค้าที่จัดเป็น Organic Food ตามมาตรฐาน USDA ได้แก่ สินค้าที่ไม่ผ่านการตัดต่อพันธุกรรมหรือฆ่าเชื้อโรคโดยการฉายรังสี พืชที่ปลูกด้วยดินที่ไม่ใช้ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยมูลสัตว์ เนื้อสัตว์และไข่ที่มาจากสัตว์ที่ไม่ใช้ฮอร์โมนช่วยในการเติบโตและไม่ใช้ยา ปฏิชีวนะ ยกเว้นการให้อาหารเสริมประเภทวิตามินหรือแร่ธาตุ รวมทั้งต้องได้รับการเลี้ยงดูด้วยอาหารสัตว์ที่เป็น Organic เป็นต้น

ลักษณะของฉลาก จะมีคำว่า USDA Organic อยู่ภายในวงกลม

สินค้าที่สามารถขอปิดฉลาก แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

 • สินค้าที่มีส่วนผสมเป็น Organic 100%
 • สินค้าที่มีส่วนผสมเป็น Organic ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95

สำหรับสินค้าที่มีส่วนผสมเป็น Organic ต่ำกว่าร้อยละ 95 จะไม่ได้รับการประทับตรา USDA Organic

ที่มา : ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย เมษายน 2547 https://www.usda.gov

ขอบคุณภาพจาก

http://www.pixabay.com