รายละเอียดเพิ่มเติม

เป็นน้ำหอมธรรมชาตินี่คือฟราแกรนด์หรือน้ำหอมสังเคราะห์ไม่มีสารเคมี

มีประโยชน์ต่อสุขภาพไปในตัว

รับรองความหอมติดทนนาน